Remfabriken Museumshop

Nytillverkade spetsar

Spetsarna tillverkas på maskiner som en gång har stått på Borås Spetsfabrik i Gingri utanför Fristad.  Den spetsfabrik som en gång fanns där lades ner på 1970-talet, men några spetsmaskiner räddades. De flyttades 2010 till Remfabriken i Göteborg (det finns också några på Textilmuseet i Borås). 

Göteborgs Remfabrik är ett arbetslivsmuseum med en helt unik industrihistorisk miljö.
På Remfabriken fanns från början bara vävstolar från 1900-talets början, men idag finns spetsmaskinerna där samt flera äldre maskiner för tillverkning av snörmakerier.  En förening, arbetar ideellt för att bevara kunskapen om hur maskinerna ska användas. Tack vare deras arbete fortsätter tillverkningen.
Denna webshop har öppnats för dig som älskar spetsar, men som har långt till Göteborg.

Alla spetsarna i denna webshop finns även i museibutiken.  Välkommen in om du har vägarna förbi!
Passa på att se hur spetsarna växer fram. Läs mer om öppettiderna på Remfabrikens hemsida: remfabriken.se.